PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2015

Forrás: www.pafi.hu

 

Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

Budapest Főváros Önkormányzata a 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletében szereplő pénzügyi fedezetből biztosított 200 millió Ft keret vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozással hasznosítható. A támogatás mértéke elérheti a kivitelezési költségek 80%-át is. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Pályázók köre
Az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” támogatására kizárólag a Rendelet hatálya alá eső (fővárosi helyi védelem alatt álló) épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

Támogatható munkák
A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették, tehát hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

  • teljes homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései
  • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása
  • kapuzat, kerítés, előtető restaurálása

Elsősorban közintézmények esetében ezen felül belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti, értékkel rendelkező részek, mint

  • kapualj, lépcsőház, belső közös terek
  • udvar
  • az épület részét képező berendezések
  • kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját, restaurálását hivatott támogatni. A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkákra, a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

 

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat 2015. szeptember 1. 24.00 óráig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

 

Bővebb információt a pályázatról ITT olvashat!