Forrás: Kosdi Ügyvédi Iroda

2013. december 31. napjától hatályos a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alábbi módosítása.

A társasházi törvény 43/A §-ra rendelkezik arról, hogy a közös képviselő vagy az intézőbizottság - többletdíjazás felszámítása nélkül - köteles tájékoztatni a tulajdonostársakat


Minden hónap 15. napjáig kifüggesztett közleményben a rezsicsökkentés által érintett közüzemi szolgáltatásoknál elért megtakarításokról költségnemenkénti bontásban. A hirdetményt legalább 45 napig kell közzétenni.

minden év február 15. napjáig, a közös tulajdonú épületrészeket érintő és a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve is.

minden év május 31. napjáig az éves beszámolóban is fel kell tüntetni a rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként és tulajdonostársanként a közös költség megosztása szerinti bontásban.


A Társasházi törvény 1. számú mellékletként tartalmazza a hirdetmény-nyomtatványt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság annak érdekében, hogy az érintettek a szükséges tájékoztatást a törvényi előírással összhangban, határidőben teljesíteni tudják, kitölthető hirdetmény mintákat készített (HIRDETMÉNY lakásszövetkezet útmutatóval /DOC, PDF/; HIRDETMÉNY társasház útmutatóval /DOC, PDF/), melyek a csatolt kitöltési útmutató révén jelentősen megkönnyítik a tájékoztatás teljesítését. A nyomtatványok elérhetők ezen a linken: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/hirek/hirek_140102_1.html


A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság bírságot szabhat ki, amit nem a társasháznak, hanem a mulasztó közös képviselőnek, vagy pedig az intézőbizottságnak kell megfizetnie.