Forrás: Abermann Ügyvédi Iroda


A jelen cikkben egy konkrét peres eljárásról, és az adott Társasház azzal kapcsolatos problémájáról adok tájékoztatást:

 

A tényállás alapján a Társasház szemétszállítási díjat követelt egy közös tulajdonban álló helyiség bérlőjétől arra való tekintettel, hogy a bérleti szerződés alapján a bérlő köteles a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni a szemétszállítás vonatkozásában. A szerződés rögzítette, hogy a közüzemi díjak megfizetésének elmulasztásával okozott kárt a bérlő köteles a Társasháznak megtéríteni. A bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő nem kötött szemétszállításra vonatkozó közüzemi szerződést, így nem fizetett szemétszállítási díjat sem. A Társasház részére a szolgáltató által kiszámlázott szemétszállítási díjból az egyes albetétek által megfizetett szemétszállítási díj levonásra került, így a Társasház ténylegesen nem fizetett szemétszállítási díjat a közszolgáltató felé.

A Társasház a meg nem fizetett szemétszállítási díj megfizetési iránt, illetve másodlagosan kártérítés iránt peres eljárást indított a bérlő ellen. A bíróság első fokon a Társasház kereseteit elutasította.

A bíróság álláspontja szerint a csatolt szemétszállítási díj számlák alapján a társasháznak a perbeli időszakban hulladékkezelési díjfizetési kötelezettsége nem állt fenn, mivel a díjat a társasház egyes albetéteinek tulajdonosai maradéktalanul kiegyenlítették, ilyen módon a Társasház a bérlő helyett hulladékkezelési díjat nem fizetett meg, ezzel kapcsolatban követelése nem keletkezett. A bérelt ingatlanrész külön albetétnek nem minősül, az a közös tulajdon része, így az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő hulladékkezelési díj is csak a felek közötti szerződés alapján, a bérleti díj részeként követelhető a bérlőtől.

Mivel a társasháznak hulladékkezelési díjtartozása nem keletkezett, a tulajdonostársak a feléjük előirányzott hulladékkezelési díjat maradéktalanul megfizették, a Társasház nem bizonyította, hogy kára keletkezett. A szerződéskötés elmulasztásából eredően a hulladékkezelési díjtöbblet megfizetéseként kár legfeljebb a társasház tulajdonostársait érhette, akik közvetlenül léphetnének fel a bérlővel szemben kártérítés iránti követeléssel. A társasházközösség kizárólag a közös tulajdonnal kapcsolatban perelhet, míg az egyes tulajdonostársak kárigényét nem érvényesítheti pusztán azért, mert a tulajdonostársak az adott társasházközösséghez tartoznak.

A Társasház fellebbezéssel él az ügyben.