Forrás: Abermann Ügyvédi Iroda

A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében kimondta, hogy nem jelent a napirenden túlterjeszkedést és nem eredményezi a társasházi közgyűlés határozatának érvénytelenségét, ha a közgyűlés elhalasztja a döntés meghozatalát a meghívóban megjelölt egyes napirendi pontokban, azonban meghatározza az érdemi döntéshez szükséges intézkedéseket, mint a későbbi döntés előkészítésének módját.

A szükséges intézkedések határozatba foglalása - mint többen a kevesebbet - az adott kérdés keretein belül maradó intézkedés, nem haladja meg a megjelölt napirendi pont kereteit, hanem éppen az érdemi döntés meghozatalát segíti elő.