A válaszokat szolgáltatja: Kosdi Ügyvédi Iroda

Kérdés: A mélygarázsban lévő gépkocsi beállókat egyes bérlők raktárnak használják. Mit tehetünk ez ellen?

Válasz:

A gépkocsi tároló egy külön helyrajzi számmal rendelkező, a tulajdonosok közös tulajdonában lévő ingatlan, amelynek birtoklására, használatára - ahogyan arra az SZMSZ is utal -, a tulajdonosok mindegyike jogosult, de egyik tulajdonos sem lépheti túl az okszerűség mértékét és semmit sem „foglalhat el” önhatalmúan.

A Házirend is tartalmazza, hogy a tárolásra kijelölt helyiségeken kívül máshol tárgyakat elhelyezni tilos, így álláspontunk szerint megoldást jelenthet, ha a gépkocsi beálló rendeltetésétől eltérő – azaz tárolóként való – használatának megszüntetésére a tulajdonost felszólítja, hogy intézkedjen az iránt, hogy a bérlője a rendeltetéstől eltérő használatot szüntesse meg.