Tegye próbára

Töltse le és használja 50 albetétig ingyenesen a Webházmestert!

Frissítés

A Webházmester frissítés letöltéséhez kattintson az ikonra!

Webházmester Cloud

A legsokoldalúbb társasházkezelés már a felhőből!

Házmester segédlet

Korábbi Házmester felhasználóinknak szóló adatmigrációs segédlet.

 

Ez így nagyon általános kérdés és a megteendő lépések több részlettől is függnek. Két esetet tudok elképzelni:

  1. Az egyik, hogy a garázsban lévő parkolóhely a lakó tulajdona. Ebben az esetben a lakónak kell eljárnia annak érdekében, hogy a jogosulatlan használatnak véget vessen. Első lépésként jól látható helyen, észrevehető és egyértelmű jelzéssel kell a parkolóhelyet ellátni arra nézve, hogy annak használatára ki jogosult. Felmerülhet ugyanis az is, hogy az idegen autó tulajdonosa nem tudja, hogy az a hely egy konkrét személy használatában van. Amennyiben a jogosulatlan használat tovább folytatódik, akkor fel kell hívni írásban, hogy tartózkodjék a használattól. Amennyiben az a sajnálatos eset merül fel, hogy ez sem tántorítja el az illetőt, akkor parkolóhely lezáró kengyel felszerelése válik indokolttá. A Polgári Törvénykönyv 5:13. §-a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezései szerint (2) A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. (3) A tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására. Amennyiben a parkolóhely tulajdonosa a jogosulatlan használat miatt esetleg máshol kényszerül parkolni, és ezáltal parkoló díjat fizetni, akkor ennek a költségnek a megfizetését a kártérítési szabályok szerint a jogosulatlan használótól követelheti a Ptk. 6:518. §-a alapján, mely kimondja, hogy a törvény tiltja a jogellenes károkozást. 6:519. §-a pedig rögzíti, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
  2. A másik lehetséges eset, hogy a parkolóhely a társasház közös tulajdonában van, melynek használatáért a lakó használati-, bérleti díjat fizet. Ez egy más helyzet, ugyanis ebben az esetben a használati-, bérleti díj fejében a társasház feladata a parkolóhely rendeltetésszerű használatának biztosítása. Ha ez a helyzet, akkor a társasház képviseletében a közös képviselőnek kell az ügyben eljárnia a korábban írtaknak megfelelően. Ebben az esetben azonban a lakó kártérítési igénye a társasházzal szemben merül fel. Tekintettel arra, hogy a jogosulatlan használó miatt nem tudta az általa megfizetett parkolóhelyet használni, így arra az időtartamra, mikor Őt a használatban korlátozták, a megfizetett díj arányos részét visszakövetelheti.

Ami még kérdésként felmerülhet az az, hogy az idegen autó egy másik tulajdonostárs használatában van-e, vagy egy olyan személy használja aki egy tulajdonostárs ingatlanában bérlő. Ebben az esetben mind a használatra jogosult lakó, mind a közös képviselő eljárhat a tulajdonostársnál.

A Ptk. 5:74. § A tulajdonostársak birtoklásra és használatra való jogára vonatkozó rendelkezései szerint a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára; e jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére.

Hírlevél feliratkozás

Használati feltételek